WEWNĘTRZNE PROGRAMY AUTORSKIE NAUCZYCIELI:  (pliki .pdf do pobrania)

1. PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM TĘCZOWE NUTKI W GŁOGOWIE

2. PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY “JA I MÓJ MAŁY ŚWIAT” OPRACOWAŁA RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

3. PROGRAM NAUKI CZYTANIA I PISANIA “ŚPIEWAJĄCE ZNAKI I LITERKI” W/G METODY DOBREGO STARTU DLA DZIECI STARSZYCH W PRZEDSZKOLU
AUTOR: TERESA BARSKA

4. PROGRAM INDYWIDUALNY: KSZTAŁCENIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH.

REFERATY PSYCHOEDUKACYJNE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

5.  ZNACZENIE MUZYKI W ROZWOJU DZIECKA

6. WPŁYW RODZINY I INNYCH CZYNNIKÓW NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI MAŁEGO DZIECKA

7.”CZYM JEST NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA DZIECKA?”

8. KORZYŚCI DLA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA WYPŁYWAJĄCE Z POBYTU W SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

9. ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

10. ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGICZNEJ W GRUPACH MIESZANYCH

11. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI

12. GRY I ZABAWY RUCHOWE W PRZEDSZKOLU

13. TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ EMOCJONALNY

14. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

15. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ DZIECKA

16. NIEŚMIAŁE DZIECI, opracował: Zespół Rady Pedagogicznej

17. ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA W WIEKU OD 1 ROKU DO 2,5 LAT.

18. ZABURZENIA EMOCJONALNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – ZESPÓŁ ASPARGERA

19. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

20. ZAGROŻENIA ZE STRONY INTERNETU

21. AGRESJA U DZIECI I SPOSOBY JEJ ZAPOBIEGANIA

22. ZNACZENIE WITAMIN DLA ZDROWIA DZIECKA, autor Angelika Guła.

23. JAK RODZICE MOGĄ BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI ?

24. JAK ROZWIJAĆ SAMODZIELNOŚĆ U DZIECI ?

25. WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA.

26 .ZNACZENIE EDUKACJI TEATRALNEJ W ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNE

27 .ROLA ZABAW TEMATYCZNYCH W OGÓLNYM ROZWOJU DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.

28. JAK STWORZYĆ DOBRY CZAS Z RODZINĄ?

29. PRACUJEMY W NASZEJ PLACÓWCE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW:

  • PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘĆ “FERIE NA WESOŁO”

30 DZIECKO ZDOLNE W PRZEDSZKOLU

31. PROJEKT PROZDROWOTNY

32. PROJEKT ZAJĘĆ SPOŁECZNYCH