WEWNĘTRZNE PROGRAMY AUTORSKIE NAUCZYCIELI:  (pliki .pdf do pobrania)

1. PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM TĘCZOWE NUTKI W GŁOGOWIE

2. PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY “JA I MÓJ MAŁY ŚWIAT” OPRACOWAŁA RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

3. PROGRAM NAUKI CZYTANIA I PISANIA “ŚPIEWAJĄCE ZNAKI I LITERKI” W/G METODY DOBREGO STARTU DLA DZIECI STARSZYCH W PRZEDSZKOLU
AUTOR: TERESA BARSKA

4. PROGRAM INDYWIDUALNY: KSZTAŁCENIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH.

REFERATY PSYCHOEDUKACYJNE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

5.  ZNACZENIE MUZYKI W ROZWOJU DZIECKA

6. WPŁYW RODZINY I INNYCH CZYNNIKÓW NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI MAŁEGO DZIECKA

7. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE PRZEDSZKOLNEJ NAUKI CZYTANIA I PISANIA

8. “CZYM JEST NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA DZIECKA?”

9. KORZYŚCI DLA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA WYPŁYWAJĄCE Z POBYTU W SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

10. ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

11. ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGICZNEJ W GRUPACH MIESZANYCH

12. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI

13. GRY I ZABAWY RUCHOWE W PRZEDSZKOLU

14. TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ EMOCJONALNY

15. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

16. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ DZIECKA

17. NIEŚMIAŁE DZIECI, opracował: Zespół Rady Pedagogicznej

18. ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA W WIEKU OD 1 ROKU DO 2,5 LAT.

19. ZABURZENIA EMOCJONALNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – ZESPÓŁ ASPARGERA

20. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

21. ZAGROŻENIA ZE STRONY INTERNETU

22. AGRESJA U DZIECI I SPOSOBY JEJ ZAPOBIEGANIA

23. ZNACZENIE WITAMIN DLA ZDROWIA DZIECKA, autor Angelika Guła.

24. JAK RODZICE MOGĄ BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI ?

25. JAK ROZWIJAĆ SAMODZIELNOŚĆ U DZIECI ?

26. WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA.

27 .ZNACZENIE EDUKACJI TEATRALNEJ W ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNE

28 .ROLA ZABAW TEMATYCZNYCH W OGÓLNYM ROZWOJU DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.

29. JAK STWORZYĆ DOBRY CZAS Z RODZINĄ?

30. PRACUJEMY W NASZEJ PLACÓWCE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW:

  • PROJEKT ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH “MOJE KOLOROWANKI” DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH (WRÓBELKI),
  • PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘĆ “FERIE NA WESOŁO”

31. DZIECKO ZDOLNE W PRZEDSZKOLU