Oferta

Programy i projekty autorskie

 1.  Program zajęć umuzykalniających w Przedszkolu Niepublicznym Tęczowe Nutki w Głogowie.
 2.  Program profilaktyczno-wychowawczy “Ja i mój mały świat” opracowała rada pedagogiczna przedszkola. 
 3.  Program nauki czytania i pisania “Śpiewające znaki i literki” w/g metody dobrego startu dla dzieci starszych w przedszkolu.
  AUTOR: Teresa Barska

Zajęcia

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową:

 • zajęcia umuzykalniające z rytmiką i wokalem dziecięcym
 • taniec nowoczesny oraz klasyczny dla dzieci,
 • robotyka i doświadczenia chemiczne, 
 • zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • zajęcia logopedyczne,
 • religia – wg zgłoszeń rodziców,
 • język angielski,
 • wykłady i prelekcje psychologa, pedagoga, logopedy.
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!