Oferta

Programy i projekty autorskie

1. Program zajęć umuzykalniających w Przedszkolu Niepublicznym Tęczowe Nutki w Głogowie
2. Program profilaktyczno-wychowawczy “Ja i mój mały świat” opracowała rada pedagogiczna przedszkola.
3. Program nauki czytania i pisania “Śpiewające znaki i literki” w/g metody dobrego startu dla dzieci starszych w przedszkolu.
AUTOR: Teresa Barska

Zajęcia

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową:
– zajęcia umuzykalniające z rytmiką i wokalem dziecięcym,
– taniec nowoczesny oraz klasyczny dla dzieci,
– gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa,
Zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,
– zajęcia logopedyczne,
– religia wg zgłoszeń rodziców,
– wykłady i prelekcje psychologa, pedagoga, logopedy, – zajęcia z języka angielskiego,
– robotyka i doświadczenia chemiczne.
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!