RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP DZIECI MŁODSZYCH

CZAS PRACY

PROPOZYCJE RÓŻNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

6.00-8.00

 

 

 

 

 

 

  8.00

RANKI  INTEGRACYJNE MŁODSZYCH ZE STARSZYMI:

1). Przyjmowanie dzieci do przedszkola:

*Zabawy dowolne wg zainteresowań dziecięcych:

*Gry i zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne.

*Indywidualna działalność plastyczna dzieci.

*Rozmowy z rodzicami o potrzebach dzieci.

*Praca wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach.

*Rozejście się dzieci do sal zabaw .

 

8.00

 

 

 

 

 

8.40-9.00

 

9.15 – 11.25

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10-12.00

 

12.10 – 13.10

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDSZKOLA:

1).Rozmowy na różne tematy z dziećmi.

2).Przygotowanie pomocy i materiałów do zajęć.

3).Zabawa ruchowa wg metodyki zajęć ruchowych.

Prace samoobsługowe w łazience związane z wyglądem i myciem rąk, korzystanie z toalety.

 

Śniadanie: prace samoobsługowe związane z jedzeniem.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE wg zatwierdzonego przez dyrektora programu edukacyjnego.

*Zajęcia zorganizowane w sali , lub na powietrzu:

Z dominacją aktywności słowno- plastycznej i ruchowej.

Zajęcia z dominacją edukacji matematycznej i ruchowej.

Zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem pianina.

Wycieczki, spacery.

Zabawy ruchowe w ogrodzie, z przyborami , na sprzęcie

gimnastycznym, zabawy badawcze, lub tropiące.

Czynności samoobsługowe w szatni i w łazience.

 

I  DANIE OBIADOWE (zupa + deser)

 

Odpoczynek : Słuchanie muzyki relaksacyjnej, lub bajek.

Prace samoobsługowe związane z ubieraniem .

Rejestrowanie obserwacji o dzieciach i praca indywidualna z wybranym dzieckiem.

Zabawy dowolne , lub twórcze w kącikach zainteresowań.

Zabawa ruchowa.

 

13.50-14.15

 

14.00 – 16.00

Prace samoobsługowe w łazience.

II danie obiadowe.

 

Rozchodzenie się dzieci do domu (w sali, lub w ogrodzie)

Praca indywidualna wg potrzeb dziecka.

Prace porządkowo-gospodarcze w kącikach zabaw.

Zabawy dowolne , tematyczne , konstrukcyjne .

Podsumowanie dnia w przedszkolu.

Rozmowy z rodzicami o sukcesach i trudnościach dziecka.

Uwaga: Zajęcia dodatkowe są ujęte w oddzielnym harmonogramie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY STARSZEJ

 

CZAS PRACY

PROPOZYCJE RÓŻNORODNYCH SYTUACJI EDUKACYJNYCH

   6.00 – 8.00

 

 

 

 

 

   8.00

PRZYJMOWANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

Ranki o charakterze integracji dzieci młodszych i starszych :

Zabawy dowolne ( konstrukcyjne, tematyczne) w kącikach.

Twórcze zabawy plastyczne i teatralno-dramowe.

Gry  matematyczne – ściganki i gry – opowiadania.

Rozmowy indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Rozejście się dzieci do swoich sal zabaw.

  8.00 – 13.00

       8.00

 

 

 

       8.10-8.30

 

      9.15

 

 

 

 

 

 

 

 

      11.20-11.40

     

      12.20

 

 

 

       14.10

       14.15

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDSZKOLA:

Powtórzenie poznanych wierszy i piosenek.

Przygotowanie materiałów i przyborów do zajęć z całą grupą.

Ćwiczenia poranne wg metodyki wychowania fizycznego w p-lu.

Prace samoobsługowe i dyżury w łazience.

Śniadanie na stołówce ( dyżury).

Toaleta – mycie zębów.

Zajęcia dydaktyczne wg obranego przez nauczyciela programu:

Organizowane w zależności od pogody w sali, lub na powietrzu.

Zajęcia ze zintegrowaną aktywnością słowno- plastyczno- ruchową.

Zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina.

Zajęcia z dominacją edukacji matematycznej w połączeniu z aktywnością  ruchową , plastyczną. Praca z książką .

Zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, w teatr i dramowe.

Praca indywidualna o charakterze dydaktyczno- wyrównawczym.

Zabawy twórcze rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci.

Prace samoobsługowe w łazience, dyżury.

I  danie obiadowe + deser.

Relaks : Opowiadanie baśni , recytowanie wierszy.

Spacery, lub wycieczki.

Praca wyrównawcza ( indywidualna i w małym zespole).

Zabawy i  ćwiczenia, gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym:

Zabawa ruchowa z doborem różnych elementów ruchu.

Rejestrowanie obserwacji o dzieciach.

Prace samoobsługowe w łazience.

        13.10-13.30

  14.30 – 16.00

II danie obiadowe.

Rozchodzenie się dzieci do domu:

Zabawy dowolne, praca indywidualna – wyrównawcza.

Rozmowa podsumowująca dzień i planowanie na jutro.

Rozmowy z rodzicami o sukcesach i porażkach dziecka.


UWAGA : Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego ,wykorzystany czas pracy w ciągu dnia :

-1 godzina na zabawy dowolne.

-1 godzina na zajęcia dydaktyczne.

-1 godzina na gry i ćwiczenia sportowe w ogrodzie , lub w terenie.

-2 godziny do zagospodarowania dla nauczyciela , w tym ( prace porządkowe, samoobsługowe w łazience, w szatni, rejestrowanie obserwacji, wykonywanie dekoracji z rożnych okazji.

 

Harmonogram zajęć dodatkowych stanowi oddzielny dokument.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM

                „TĘCZOWE NUTKI „  W GŁOGOWIE.

 

 

 

    Godziny

 

 Sposoby organizowania  zabaw , zajęć i  innych czynności

6.00-8.15

Przyjmowanie dzieci i czas zabaw dowolnych zabawkami.

8.15-8.30

Toaleta w łazience  ( załatwianie potrzeb i mycie rąk)

8.40-9.00

Śniadanie.

9.00- 9.30

Toaleta w łazience ( czynności pielęgnacyjne)

9.30-10.15

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne :

Zabawy słowne, umuzykalniające , ruchowe, lub plastyczne.

10.15-11.30

Spacery, lub zabawy na powietrzu.

11.30-11.40

Toaleta w łazience( załatwianie potrzeb i mycie rąk).

11.00-11.30

I danie obiadowe.

12.00-12.15

Toaleta w łazience- praca indywidualna z samoobsługi.

12.15-14.00

Leżakowanie – słuchanie muzyki klasycznej, ekologicznej,

słuchanie kołysanek dziecięcych.

14.00-14.10

Toaleta w łazience- praca z zakresu samoobsługi.

14.00-14.30

II danie obiadowe.

14.30-14.40

Toaleta w łazience- czynności pielęgnacyjne.

14.40-15.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dziecka , praca indywidualna z dzieckiem w różnych formach aktywności- ćwiczenia wymowy, działalność plastyczna, zabawy ruchowe przy muzyce.

15.00-15.10

Toaleta –mycie rąk.

15.10-15.30

Podwieczorek.

15.30-15.40

Toaleta- mycie rak i prace samoobsługowe dzieci.

15.00-17.00

Odbieranie dzieci – rozmowy z rodzicami, zabawy dowolne, słuchanie śpiewu piosenek.

 

Uwaga :

Rozkład dnia może w sytuacjach okolicznościowych ulec zmianie w zależności od  organizacji pracy placówki.